Isfjorden Skole

Beliggenhet: Isfjorden
Oppdragsgiver: Rauma kommune
Ferdigstillelse: 2015
Entreprenør: HENT
Arkitekt: STREKEN AS
Landskapsarkitekt: Hagen Landskap v/ Mari K. Hagen

Som vinner av konkurransen fikk HAGEN landskap utforme det nye uteområde for Isfjorden skole. De gamle skolebyggene ble revet og det ble bygd en ny bygning der gamleskolen lå. Endel løsninger som fungerte godt i det eksisterende uteområde har blitt videreført, som feks buss, parkering og et større lekeområde. 

Uteområdet har fått en bedre terrengmessig utnyttelse for å skape aktivitet og ulike soner i skolegården. Nye lekeapparater som appellerer til de ulike alderstrinn er fordelt på de ulike sonene.

Anna Amundsen