Åfarnes Skole

Beliggenhet: Åfarnes, Rauma kommune
Oppdragsgiver: Rauma kommune
Ferdigstillelse: 2012
Entreprenør: J.O Moen og M K Kristiseter
Arkitekt: STREKEN Arkitektgruppe as
Landskapsarkitekt: Hagen Landskap v/ Landskapsarkitekt Mari K. Hagen MNLA

Åfarnes barne- og ungdomsskole ligger sentralt i Åfarnes i ei relativt bratt li. Selve skolebygningene ble renovert i 2007. Uteområdet er under opparbeidelse og antas ferdigstilt høst 2012. Uteområdet omfatter ny adkomst og trafikkløsning, skolegård for småskolen med trappeamfi og lekeområder, skolegård for ungdomsskolen og nye inngangspartier med beplantning for administrasjon og ungdomsskole.

Anna Amundsen