Sandøytunet Helsesenter

Beliggenhet: Sandøytunet
Oppdragsgiver: Sandøy kommune
Ferdigstillelse: 2017-2018
Entreprenør: 
Arkitekt: ART Akitekter og ingeniører As
Landskapsarkitekt: Hagen Landskap v/ Mari K. Hagen

 

Mari Klauseth Hagen