Årønes Gård

Beliggenhet: Årønes gård, Molde
Oppdragsgiver: Avinor og Didrick Ose
Ferdigstillelse
Entreprenør: Venås skog og hagepleie
Arkitekt:
Landskapsarkitekt:
 Hagen Landskap v/ Mari K. Hagen

Årønes gård grenser inn mot Årø flyplass i Molde. Gården har en spennende og artsrik park anlagt på 1800-tallet. Noen av trærne begynner å bli et problem i forhold til høyde for flyplassen.

På bakgrunn av dette var oppdraget fra grunneier og Avinor å lage en helhetlig og langsiktig  plan for gården med forslag til framtidig skjøtsel. Det ble gjort registrering av eksisterende vegetasjon, vurdering av alder og taksering, og laget et forslag til hvilken vegetasjon som skulle bestå/fjernes.

Anna Amundsen