Monsås Hage

Beliggenhet: Torvik, Rauma kommune
Oppdragsgiver: meg selv
Ferdigstillelse:  ikke i uoverskuelig framtid
Entreprenør:
Arkitekt:
Landskapsarkitekt: Hagen Landskap v/ Mari K. Hagen

Dette er min egen hage på Monsås, Torvika. Vi bor på en slektsgård med våningshus, fjøs, stabbur og sag. Hagen er en brukshage for familien  med kjøkkenhage, uteplass med pizzaovn, uteplass for utleie enhet, bær-og frukthage og ulike avdelinger med staudebed.

Hagen ligger mellom de dyrkede jordene våre hvor villsauene beiter. Utfordringen har vært å skape en ramme mot de åpne arealene, samtidig som at den fantastiske utsikten beholdes. 

Hagen har vært mitt "forsøkslaboratorium" og forhåpentligvis kan jeg bringe den kunnskapen videre til deg som kunde!

Anna Amundsen