Reguleringsplan Steinsvoll 2

Beliggenhet: Steinsvoll i Ålvundfjord
Oppdragsgiver: Kjell Ola Mossing
Ferdigstillelse: 2014
Entreprenør: 
Arkitekt: 
Landskapsarkitekt: Hagen Landskap v/ Mari K. Hagen

På oppdrag fra grunneier Kjell Ola Mossing utformet HAGEN landskap en detaljregulering som blant annet inneholdt kombinert bolig/tjenesteyting, frittliggende fritidsbebyggelse og naust.

Mari Klauseth Hagen