Reguleringsplan Skottemarka

Beliggenhet: Frydenlund
Oppdragsgiver: Rauma kommune
Ferdigstillelse
Entreprenør: 
Arkitekt: 
Landskapsarkitekt: Hagen Landskap v/ Mari K. Hagen

På oppdrag fra Rauma kommune som eide området, utarbeidet HAGEN landskap en reguleringsplan og illustrasjonsplan for det nye boligområde på Frydenlund. Det nye området er en fortsettelse av det eksisterende boligområdet.

Mari Klauseth Hagen