Rådhusplassen

Beliggenhet: Åndalsnes
Oppdragsgiver: Rauma kommune
Ferdigstillelse: 2016
Entreprenør: BL Utomhus AS
Arkitekt: 
Landskapsarkitekt: Hagen Landskap AS v/ Mari K. Hagen og Selberg Arkitekter AS

Rådhusplassen ligger i aksen ned mot fjorden fra Rådhuset. Det var fokusert på en god forbindelse til den allerede opparbeidede gågata som ligger i denne aksen. Plassen har fått et amfi, fontene, skjerm og sitteplasser. Det er benyttet granitt, betongsteinsheller og plantekasser i corten stål.

Mari Klauseth Hagen