Langevåg kirkegård

Beliggenhet: Langevåg
Oppdragsgiver: Sula kommune
Ferdigstillelse: 2015
Entreprenør: Ufo entreprenør As
Arkitekt: 
Landskapsarkitekt: Hagen Landskap v/ Mari K. Hagen og Landskapsarkitekt Roger Tokle MNLA As

Som vinner av konkurransen i 2011 fikk HAGEN landskap og Landskapsarkitekt Roger Tokle utarbeide planer for utvidelser av Langevåg kirkegård og Sula gravlund. Langevåg kirkegård sto ferdig opparbeidet i 2015, mens Sula gravlund er i prosjekteringsfasen. 

Mari Klauseth Hagen